کشاورزی و باغداری
گلخانه
سوالات رایج
انتخاب محل مناسب نصب
  آبیاری سنتی
  آبیاری تحت فشار
بروشور

 
استخر دارد
در صورتی که استخر داشته باشید دستگاه روی لوله خروجی استخر نصب می شود و اینچ لوله خروجی استخر معیار انتخاب نوع دستگاه می باشد . در محل نصب باید برق وجود داشته باشد .

 
استخر ندارد
در صورتی که استخر نداشته باشید دستگاه روی لوله پلی اتیلن بعد از چاه موتور نزدیکترین جا به زمین که برق هم داشته باشد نصب می شود .

 
وقتی لوله زیر زمین باشد
وقتی لوله زیر زمین باشد باید به طول 4 متر را خاک برداری کنیم بطوری که دور تا دور لوله از زیر و گوشه ها حداقل 60 سانتیمتر آزاد باشد .

 
لوله گذاری نباشد
ابتدا در جوی 3 تا 4 متر فضای خالی ایجاد کرده و دو طرف سد زده و به صورت روبرو وسط آن را لوله پلی اتلین قرار می دهیم تا دستگاه را در این فضا روی لوله ببندیم . (برای تماشای تصاویر درابعاد واقعی رو آن کلیک کنید)