لطفا موضوع گالری فیلم را انتخاب نمایید:

فیلم های دستگاه نرم ساز آب الکترومغناطیسی
راهنمای نصب دستگاه ضد رسوب الكترونیكی آب
نحوه عملکرد دستگاه سختیگیر پکیج خانگی

کلیپ شواهد / با کشاورزان

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

باغچه - اصفهان / آبیاری بارانی / EC 7000

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

رزومه تعدادی از کشاورزان

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

مزرعه یونجه - اصفهان / آبیاری بارانی / EC 7000

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

مزرعه گوجه فرنگی و یونجه  آقای برومند / آبیاری قطره ای 

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

مزرعه سیب پا کوتاه و بادام آقای دیده بان / آبیاری قطره ای 

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

مزرعه پنبه - گندم - جو - زیره آقای اخباری (نیشابور) / EC17500/ آبیاری غرقابی

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

مزرعه ذرت - گندم - جو -  آقای میری (خراسان رضوی) / EC7000/ آبیاری غرقابی

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

دریافت: