لطفا موضوع گالری فیلم را انتخاب نمایید:

فیلم های آب مغناطیسی ( کشاورزی)
راهنمای نصب دستگاه ضد رسوب الكترونیكی آب
نحوه عملکرد دستگاه سختیگیر پکیج خانگی
فیلم های آب مغناطیسی ( کشاورزی) بخش دوم

کلیپ شواهد / با کشاورزان

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

 

آبیاری بارانی با EC7000 !!!  بخش اول

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

 

آبیاری بارانی با EC7000 !!! بخش دوم

لینک آپارات (تماشای آنلاین)

 

آبیاری بارانی با EC7000 !!! بخش سوم

لینک آپارات (تماشای آنلاین)

 

آبیاری گلها با EC7000 بدون برگ سوزی - باغچه (اصفهان)

لینک آپارات (تماشای آنلاین)

 

آبیاری بوته گوجه فرنگی با EC7000 !!!

لینک آپارات (تماشای آنلاین)

 

مزایای دستگاه الکترو مغناطیس در بخش کشاورزی

لینک آپارات (تماشای آنلاین)

 

همایش بجستان

لینک آپارات (تماشای آنلاین)

 

صحبتهای آقای رابط درباره تاثیر دستگاه الکترومغناطیس (  بهترین  و تنها راهكار رفع معضل شوری آب کشاورزی )

لینک آپارات (تماشای آنلاین)

 

تاثیر دستگاه الکترومغناطیس بر روی گندم (مهندس غفاری)

لینک آپارات (تماشای آنلاین)

 

تاثیر دستگاه الکترومغناطیس بر روی محصولات باغی ( باغ مهندس غفاری)

لینک آپارات (تماشای آنلاین)

 

آقای میری،كشت ذرت

لینک آپارات (تماشای آنلاین)

 

آقای میری،كشت ذرت بخش دوم (افزایش تناژ محصول)

لینک آپارات (تماشای آنلاین)

 

تاثیر آب مغناطیسی بر درخت و میوه هلو

لینک آپارات (تماشای آنلاین)

 

کاهش مصرف آب و افزایش رشد گیاه با کمک دستگاه نرم ساز آب صبا

لینک آپارات (تماشای آنلاین) 

 

رزومه تعدادی از کشاورزان

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

 

مزرعه یونجه - اصفهان / آبیاری بارانی / EC 7000

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

 

مزرعه گوجه فرنگی و یونجه  آقای برومند / آبیاری قطره ای 

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

 

مزرعه سیب پا کوتاه و بادام آقای دیده بان / آبیاری قطره ای 

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

 

مزرعه پنبه - گندم - جو - زیره آقای اخباری (نیشابور) / EC17500/ آبیاری غرقابی

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

 

مزرعه ذرت - گندم - جو -  آقای میری (خراسان رضوی) / EC7000/ آبیاری غرقابی

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

 

گلخانه شیراز

لینک آپارات (تماشای آنلاین)

 

تنها راه حل رفع معضل شوری آب  دستگاه الکترومغناطیس کلیپ شواهد بخش دوم

لینک آپارات (تماشای آنلاین)

 

تاثیر آب الکترومغناطیسی بر روی پنبه

لینک آپارات (تماشای آنلاین)

 

کشت گندم جو یونجه با EC 10000 (زمین کشاورزی آقای رجب زاده)

لینک آپارات (تماشای آنلاین)

دریافت: