22 23 24 25 26 27 28
   
کشاورزی و باغداری
گلخانه
سوالات رایج
انتخاب محل مناسب نصب
بروشور

 
اطلاعات دستگاه دستگاه الکترومغناطیس

کاربر گرامی : لطفاً قبل از تماس با کارشناسان فروش ، توضیحات ارائه شده را مطالعه و فرم زیر را تکمیل ، ارسال نمائید .

(تکمیل فرم الزامیست )

فرم دریافت مشاوره
نتیجه بررسی فرم طی 3 روز کاری اعلام می گردد . سپاس از توجه شما

برای مشاهده مطالب بر روی مطلب کلیک فرمائید .

* کاتالوگ کلی کشاورزی

* خصوصیت آب مغناطیسی

* مزايای استفاده از دستگاه الکترومغناطیسی آب صبا چیست

* چگونه دستگاه آب صبا موجب کاهش مصرف کود می شود

* افزایش راندمان تولید با دستگاه آب صبا ☘️

* افزایش نفوذ پذیری خاک با دستگاه نرم ساز آب صبا

* اصلاح خاک با کمک دستگاه آب مغناطیسی صبا

* دستگاه آب مغناطیسی صبا چگونه می تواند روی کم شدن مصرف آب و کود و شادابتر شدن گیاه اثر بگذارد

* اثر آب شور مغناطیسی شده بر نفوذپذیري و هدایت الکتریکی بافتهاي مختلف خاک

* (ای سی) را تا چه حد پايين مي آورد

* آیا استفاده طولاني از دستگاه نرم ساز آب صبا براي خاك ضرر دارد

* دستگاه نرم ساز آب صبا چه میزان برق مصرف مي كند

* دستگاه نرم ساز آب صبا به چه شکل است

* گارانتي ، خدمات پس از فروش دستگاه صبا چند سال میباشد

* شرایط شاهد و نمونه چیست

* چگونه دستگاه نرم ساز آب صبا قدرت نفوذ پذیری آب را افزایش میدهد


 
برای مشاهده مطالب بر روی مطلب کلیک فرمائید .

* چرا باید از دستگاه نرم ساز آب صبا استفاده کنیم

* دلیل نام گذاری نرم ساز آب به فن آوري تصفيه فيزيكي آب

* عمده ترين دلايل گسترش تكنولوژي آب مغناطیسی و الکترومغناطیسی چیست

* مکانیزم فن آوری تصفيه فيزيكي آب

* چگونه دستگاه نرم ساز آب صبا موجب صرفه جویی در مصرف آب آبیاری می شود ؟

* دستگاه نرم ساز آب صبا چگونه موجب زود رس شدن محصولات کشاورزی می شود ؟

* دستگاه نرم ساز آب صبا چگونه موجب اصلاح خاک کشاورزی می شود ؟

*  دستگاه نرم ساز آب صبا چگونه موجب صرفه جویی در مصرف خاک می شود ؟

* چگونه دستگاه نرم ساز آب صبا موجب کنترل آفات کشاورزی و افزایش مقاوت گیاه در برابر بیمارها می شود ؟

* آبهای لب شور و آب های با EC بالا به دو دلیل برای آبیاری گیاهان مناسب نمی باشد

* کمیت و کیفیت محصول خود را افزایش دهید ؟!

* محصولات علوفه ای ( شبدر ، یونجه ، ذرت علوفه ای و ... )

* تاثیر آب معمولی بر روی عملکرد گیاه

* تاثیر آب مغناطیسی بر روی عملکرد گیاه

* تفاوت روش مغناطیس و الکترو مغناطیسی

* محدودیتها استفاده از تجهیز

* چگونه با آبیاری گیاهی مقاوم تری ایجاد کنیم

* چگونه بوسیله آبیاری نمک خاک را کنترل کنیم

* تأثیر استفاده از دستگاه نرم صبا آب صبا بر روی گندم و جو

* اثر آب مغناطیسی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد اولیه بذر گوجه فرنگی

* مکانیزم عملکرد سیستم مغناطیسی در کشاورزی

 

 

 

 


 
دستگاههای نصب شده

با کلیک بر روی استان مورد نظر مناطقی که دستگاه نرم ساز آب صبا نصب شده است را می توانید مشاهده فرمائید .

آذربایجان غربی  ،البرز، اصفهان ، بوشهر ، تهران ،خراسان جنوبی ، خراسان رضوی ،  خراسان شمالی ، خوزستان ،زنجان ، سمنان ،فارس ، قم ، کردستان ،  کرمان ، کرمانشاه ، کهگیلویه و بویراحمد ، گلستان ، گیلان ، مازندران ، مرکزی ، هرمزگان ، همدان ، یزد ،


 
فیلمهای نصب دستگاه

کلیپ شواهد / با کشاورزان

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

باغچه - اصفهان / آبیاری بارانی / EC 7000

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

رزومه تعدادی از کشاورزان

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

مزرعه یونجه - اصفهان / آبیاری بارانی / EC 7000

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

مزرعه گوجه فرنگی و یونجه  آقای برومند / آبیاری قطره ای 

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

مزرعه سیب پا کوتاه و بادام آقای دیده بان / آبیاری قطره ای 

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

مزرعه پنبه - گندم - جو - زیره آقای اخباری (نیشابور) / EC17500/ آبیاری غرقابی

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)

مزرعه ذرت - گندم - جو -  آقای میری (خراسان رضوی) / EC7000/ آبیاری غرقابی

لینک آپارات (تماشای آنلاین)                                 لینک مستقیم (دانلود)


 
تصاویر نصب دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
مقالات پیرامون آب مغناطیسی

اثر آب مغناطیسی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد اولیه بذر گوجه فرنگی (01)

فایل پژوهش را دانلود کنید
نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد که استفاده از آب مغناطیسی می تواند نقش موثري در انواع شاخص هاي جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گوجه فرنگی داشته باشد. در هر دو رقم مورد استفاده گیاهان آبیاري شده با آب مغناطیسی در مقایسه با شاهد سرعت جوانه زنی بالاتري نشان دادند. گیاهچه هاي اولیه نیز داراي میزان کلروفیل و سبزینگی بهتري بودند. همچنین طول برگ و وزن تر و خشک اندام هوایی گیاهان تحت آبیاري مغناطیسی نسبت به گیاهان شاهد بطور قابل ملاحظه اي با گیاهان شاهد تفاوت نشان دادند. البته این پژوهش می تواند زمینه تحقیقات تکمیلی با انواع مختلف گیاه و حتی در شرایط مناسب و نا مناسب آبی و خاکی در مزرعه باشد.

اثر آب شور مغناطیسی شده بر نفوذپذیري و هدایت الکتریکی بافتهاي مختلف خاك (02)

فایل پژوهش را دانلود کنید

بر طبق نتایج این پژوهش، اثر مغناطیس بر نفوذپذیري خاكها میتواند اثر مطلوبی مانند کاهش رواناب و تبخیر داشته باشد. با افزایش مقدار نفوذپذیري خاك در اثر استفاده از آب مغناطیسی، نفوذ عمقی و همچنین تبخیر خاك کاهش یافته که منجر به افزایش راندمان آبیاري خواهد شد .
سیستم مغناطیسی به دلیل اینکه باعث آسانی نفوذ آب در خاك می شود، با استفاده کامل و سریع آن از جانب گیاه، باعث کاهش مصرف آب گیاه خواهد شد. همچنین استفاده از آب مغناطیسی باعث کاهش معنی دار شوري خاك در عمقهاي مختلف شده است. استفاده از آب مغناطیسی در خاكهاي داراي بافت سنگین جهت بهبود ظرفیت نفوذپذیري خاك، توصیه میشود. در ضمن آبهاي با کیفیت پایین که باعث تورم، پراکندگی ذرات و در نتیجه کاهش نف وذپذیري و ماندابی شدن اراضی میشوند را میتوان با استفاده از آب مغناطیسی اصلاح نمود.

بررسی اثر تنش خشکی و کاربرد آب مغناطیسی بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش (03)

فایل پژوهش را دانلود کنید
نتایج پژوهش حاضر به وضوح نشان میدهد که تنش خشکی موجب کاهش عملکرد و اجزاي عملکرد ماش گردید، با این وجود آبیاري با آب مغناطیسی از طریق بهبود شرایط رشد گیاه باعث افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد ماش تحت هر دو شرایط عدم و وجود تنش خشکی شد. بنابراین میتوان پیشنهاد نمود که میتوان از آب مغناطیسی بعنوان روشی ساده، سالم و کاربردي در بهبود رشد و عملکرد ماش نه تنها در شرایط تنش خشکی بلکه در مواقعی که تنش نیز وجود ندارد استفاده نمود.

نقش پتاسیم در گیاهان (04)

فایل پژوهش را دانلود کنیدhttp://www.lotuslaptop.com/news/wp-content/uploads/2015/06/Botao-Download.png
عنصر پتاسیم ، به عنوان کیفیت در گیاهان مطرح بوده و جزء عناصر ضروری به شمار می رود که بعد از ازت پر مصرفترین عنصر مورد نیاز گیاهان است . به دلایل مختلفی همچون ، نوع و میزان رس های خاک ، مقدار ماده آلی ، آبشویی و ... میزان پتاسیم قابل جذب در خاک برای رشد بهینه گیاهان کافی نمی باشد و نیاز به تامین پتاسیم برای تولید انبوه ضروری به نظر می رسد . مقدار متوسط پتاسیم پوسته خاک در حدود 2/3 درصد و عمده پتاسیم در 15 سانتی متری قشر سطحی خاک قرار گرفته است .
مهمترین علایم کمبود پتاسیم شامل کمبود رشد گیاه و یا زردی و سوختگی انتهایی در برگهای مسن ، کاهش استحکام ساقه گیاه ، حساسیت بیشتر نسبت به شوری و بیماریها ...

تاثیر استفاده از آب دریا در شرایط مغناطیس و غیر مغناطیس بر جوانه زنی گیاه جو (06)

فایل پژوهش را دانلود کنید

بر طبق این پژوهش  سطوح مختلف شوری ( درصد اختلاط آب دریا ) بر شروع جوانه زنی، خاتمه جوانه زنی و تعـداد جوانـه هـا تاثیرگـذار بـوده اسـت .

جوانه زنی در گلدانهایی که با آب مغناطیس آبیاري شده اند زودتر از  گلدانهایی بوده است که با آب غیرمغناطیس آبیاري شده اند .

 همچنین در مورد تاثیر شوري و مغناطیس و غیر مغناطیس بودن آب آبیاري بر خاك میتوان بیان کرد موارد ذکر شده بـر EC   خاک در اعماق مختلف تاثیرگذار هستند .

نتایج نشان میدهد مغناطیس کردن آب شور  موجب کاهش شوري خاك نسبت به حالت غیرمغناطیس می شود .

آبیاری با آب مغناطیسی به عنوان روش جدیدی در افزایش بهره وری کشاورزی (08)

فایل پژوهش  را دانلود کنید 

در زمینه تاثیر میدان مغناطیسی بر روی کاهش رسوبات کربنات کلسیم تحقیقات زیادی توسط صورت گرفته است ( کویی و همکاران 2000 ، کوب و همکاران 2001 ، و پوهار و کنز 2005 ، گابریلی و همکاران 2001 ، علیمی و همکاران 2009 )که نتیجه آنها نشان دهنده تاثیر میدان مغناطیسی بر کاهش رسوب کربنات کلسیم می باشد .

 


 
دانستنی های آبیاری مغناطیسی و کاربردهای آن

► صفحه 1 - 20 کتاب آبیاری مغناطیسی